Donaties

Een project van Facetten ondersteunen? Wilt u doneren, dan kan dat door geld over te maken op rekening NL97TRIO0338495118 (nieuw!). We stellen het op prijs als u ook contact opneemt via het contactformulier: zodat we onze donateurs kunnen bedanken. Ook is het mogelijk om via Paypal een donatie over te maken. Elk bedrag is van harte welkom.

Donaties via Paypal: